تماس با ما

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

آدرس

لار- بزرگراه دکتر دادمان، دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفن

52240304 -071

پست الکترونیک

src@larums.ac.ir

دورنگار

52247111 – 071

map1