کارگاه سرچ مقدماتی

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه سرچ مقدماتی

کارگاه سرچ مقدماتی از مجموعه کارگاه های پژوهشی در نظر گرفته شده جهت دانشجویان دانشکده بهداشت اوز در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۸ و به مدت ۸ ساعت (در دو نوبت ۴ ساعته) در محل کتابخانه این دانشکده برگزار گردید. در این کارگاه که جناب آقای حامد دلام بعنوان مدرس حضور داشتند، دانشجویان با نحوه سرچ مقدماتی و  سایر مطالب مرتبط با آن آشنا شدند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم