برگزاری کارگاه کارآفرینی

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری کارگاه کارآفرینی

کارگاه کارآفرینی از مجموعه کارگاه های پژوهشی در نظر گرفته شده جهت دانشجویان دانشکده بهداشت اوز در آذرماه سال ۱۳۹۸ و به مدت ۳ ساعت در محل سالن رازی این دانشکده برگزار گردید. در این کارگاه که جناب آقای دکتر منگلی زاده بعنوان مدرس حضور داشتند، دانشجویان با مفهوم کارآفرینی  و  سایر مطالب مرتبط با آن آشنا شدند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم