برگزاری کارگاه رفرنس نویسی

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری کارگاه رفرنس نویسی

کارگاه رفرنس نویسی از مجموعه کارگاه های پژوهشی در نظر گرفته شده جهت دانشجویان دانشکده بهداشت اوز در روز ۱۴ آذر ماه سال ۱۳۹۸ و به مدت ۴ ساعت (در دو نوبت ۲ ساعته) در محل کتابخانه این دانشکده برگزار گردید. در این کارگاه که جناب آقای پرویزی مهر بعنوان مدرس حضور داشتند، دانشجویان با نحوه رفرنس نویسی و سایر مطالب مرتبط با آن آشنا شدند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم