برگزاری کارگاه رزومه نویسی

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری کارگاه رزومه نویسی

کارگاه رزومه نویسی از مجموعه کارگاه های پژوهشی در نظر گرفته شده جهت دانشجویان دانشکده بهداشت اوز در روز ۵ دی ماه سال ۱۳۹۸ و به مدت ۳ ساعت در سالن رازی این دانشکده برگزار گردید. در این کارگاه که جناب آقای شوشتریان بعنوان مدرس حضور داشتند، دانشجویان با نحوه نگارش رزومه آشنا شدند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم