برگزاری کارگاه آشنایی با نشریات علمی

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری کارگاه آشنایی با نشریات علمی

چهارمین کارگاه از مجموعه کارگاه های پژوهشی در نظر گرفته شده جهت دانشجویان در روزهای ۱۴ و ۲۱ آذرماه سال ۱۳۹۸ و به مدت ۴ ساعت (در دو نوبت ۲ ساعته) در سالن کامپیوتر دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان برگزار گردید. در این کارگاه که جناب آقای حامد دلام بعنوان مدرس کارگاه حضور داشتند، دانشجویان با انواع نشریات علمی معتبر در ایران و جهان آشنا شدند.

در پایان کارگاه به دانشجویان شرکت کننده، گواهی اعطاء گردید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم