انتخابات اعضای جدید کمیته تحقیقات دانشجویی

Home » اطلاعیه ها » انتخابات اعضای جدید کمیته تحقیقات دانشجویی

انتخابات اعضای جدید شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در دانشکده های پرستاری حضرت زینب (س) لارستان و بهداشت اوز برگزار می گردد.

تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

اعلام لیست نهایی اسامی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

زمان تبلیغات اعضای کاندید در انتخابات: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

زمان برگزاری انتخابات: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰

دانشجویان علاقه مند جهت نام نویسی در انتخابات به جناب آقای دلام در دانشکده پرستاری و جناب آقای شوشتریان در دانشکده بهداشت اوز مراجعه نمایند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم