معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان با تصویب شورای عالی دانشگاه به عنوان یک تشکل علمی- دانشجویی، زیر نظر معاونت پژوهشی به طور رسمی شروع به فعالیت نمود. کمیته تحقیقات دانشجویی با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه و لزوم رفع مشکلات نظام سلامت و ارتقاء موقعیت علمی و به لحاظ نیاز کشور  به تولید علم و رفع مشکلات و ارتقاء نظام سلامت, مصمم است در راستای سیاستهای پژوهشی کشور بستری مناسب برای بروز و ظهور خلاقیتها و کشفیات و ارتقاء سطح فعالیتهای کیفی و کمی و فعالیتهای پژوهشی دانشجویی فراهم نماید و در نهایت با بکارگیری نتایج تحقیقات برای ایجاد تغییر مناسب استفاده عینی و مؤثر از نتایج بدست آمده را فراهم سازد...

logo1

آدرس سازمانی (Affiliation) کمیته تحقیقات دانشجویی در مقالات و منابع علمی

Student research committee, Larestan University of Medical Sciences, Larestan, Iran

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران

با درج صحیح آدرس سازمانی در کلیه منابع علمی امکان ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در مجامع بین المللی فراهم می شود. علاوه بر این، لازمه دریافت جایزه مقاله و هرگونه امتیاز آموزشی، طبق آیین نامه های پژوهشی، درج صحیح آدرس سازمانی دانشگاه در منابع علمی منشره می باشد.

اخبار و رویدادها

چاپ نسخه شماره ۵ نشریه درخشش

به گزارش روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان، نسخه شماره ۵ نشریه درخشش منتشر شد. دانشجویان جهت دسترسی به فایل نشریه می توانند به قسمت آرشیو مجلات ...
بیشتر بخوانید...

فرم ها

فرآیندها

آئین نامه ها

محتوای آموزشی